I och med att regeringen återinförde att alla ska göra värnplikten förra året så innebär det att du som är född år 2000 och är en svensk medborgare, tjej som kille, kommer att bli kallad till en mönstring i år.

Vad är en mönstring?

En mönstring är att du blir kallad till antingen Malmö eller Stockholm. Vart du behöver åka beror på vart någonstans du bor i Sverige. Själva mönstringen innebär att du behöver göra olika tester, intervjuer och blir bedömd, för att se om du skulle klara av att genomföra en värnpliktsutbildning. Du får träffa läkare, sjuksköterskor, inskrivningshandläggare och psykologer. Men skulle det vara så att du inte blir godkänd i något av de momenten som du testas för, avbryts din mönstring och du kan åka hem.

Utbildningen

Efter att du har blivit godkänd i alla momenten, kommer du att början din värnpliktsutbildning under sommaren 2019. Utbildningen kan vara olika lång, allt från fyra månader och upp till elva månader. Beroende vilken utbildning som du har blivit antagen till gör att du som värnpliktig kan hamna på olika ställen i Sverige. Utbildningen har varierande innehåll, varje dag är fylld med övningar av olika saker, både praktiskt och teoretiskt och vissa dagar kan utbildningen ske dygnet runt.

Din dagsersättning som du får som värnpliktig under utbildningen ligger för närvarande på 146 kronor, ca 4 380 kr/mån, dessutom får du gratis resor hem var 14:e dag. När utbildningen är avklarad får du en premie. Premien är lika mycket som din sammanlagda dagsersättning som du har fått under hela utbildningstiden.

Efter utbildningen

Efter att du har genomfört grundutbildningen har du två val. Antingen återgår du till ditt civila liv du hade tidigare, men med massor av erfarenheter i bagaget. Eller så kan du välja att fortsätta att jobba inom försvarsmakten som sjöman, soldat eller vidareutbilda dig till officer.