Det dyker upp många frågor som kräver svar nu inför att regeringen har beslutat att värnplikten ska återinföras. Vi kommer ge dig svaren på några av de frågorna som kan dyka upp för dig, speciellt om du är berörd.

Innebörden av den nuvarande värnplikten

Värnplikten gäller både tjejer och killar som är födda under 1999 eller senare och dessa kommer att bli kallade till mönstring. Dessa kvinnor och män har nämligen en plikt att genomföra en militärtjänst och utbilda sig att kunna försvara Sverige vid ett eventuellt krig.

Varför har värnplikten återinförts?

Detta beror på att säkerheten ute i världen har försämrats, plus att den tidigare rekryteringen antog frivilliga som ville göra värnplikt inte uppfyllt förväntningarna som fanns. För att kunna få övande och fulla krigsförband.

Vilka kallas till mönstringen?

De som i första hand kommer kallas till mönstring är drygt 180 000 killar och tjejer som är födda under 1999 och 2000. Varje ungdom som har blivit inkallad kommer få ordentlig information vad det kommer innebära att göra lumpen. Efterkommande år kommer cirka 13 000 ungdomar blir inkallade till att mönstra.

Hur många gör lumpen?

Antalet ungdomar som kommer att behöva göra lumpen ligger runt 4 000 värnpliktiga under de första kommande åren, för att sedan förväntas öka till 8 000 runt år 2023.

Blir du tvingad att göra lumpen?

Ja så är det faktiskt, men du bör ha i åtanken att i själva mönstringen kommer de personer sållas bort som inte klarar av de tester och undersökningar som en mönstring innebär. Men något som är bra att veta är att det ligger runt 20 000 tjejer och killar som är intresserade av att göra lumpen och det är bara 13 000 som ska mönstra.

Hur lång är lumpen?

Själva grundutbildningen är som allra mest på 615 dagar, vilket är fler dagar jämför med de som gjorde lumpen förr, då antalet dagar som dessa tjänstgjorde låg mellan 80-450 dagar.