Värnplikten har sedan förra året (2017) införts igen efter att den avskaffades för ett antal år. Nu blir både tjejer och killar inkallade för att göra lumpen. Det rör sig om ett antal på 4 000 personer och som är födda 1999, vilka blev den första kullen som inkallades. Men så har inte värnplikten eller om du hellre vill kalla den för lumpen sett ut.

Värnpliktshistoria

Sveriges värnpliktshistoria går väldigt långt tillbaka i tiden, men naturligtvis är den inte i samma form som numera anses vara att göra lumpen.

800- och 900-talet

Redan under dessa århundraden, alltså på vikingatiden eller den tidiga medeltiden fanns det värnplikt på några olika platser i dåvarande Sverige. Varje kung fick se till att organisationen ledungen (medeltida militär) och denna hade värnpliktiga och militärer som försvarade landet.

1600-talet

Kung Gustav II Adolf krävde ett starkt försvar, eftersom han hade en krigisk politik. Det skapades sex landsregementen i landet och dessa fick själv sköta och se till att de hade stridsdugliga män, dels via tvång men också frivilligt.

1700-talet

Detta århundrade var en katastrof för den svenska försvarsmakten, eftersom det Stora nordiska kriget krävde tusentals liv och dessutom att många av soldaterna som krigsfångar.

1800-talet

För att undvika att det skulle hända samma sak som under föregående århunndrande då Ryssland ockuperade Gotland skapades Gotlands Nationalbeväring 1811 och cirka 7 000 gotlänningarna i åldrarna 15-50 år värvades och fick både militär utrusning, men också utbildning för att kunna försvara ön.

Detta till att regeringen året efter bestämde att alla män mellan 21-25 år skulle genomgå en militärutbildning som varade i 12 dagar, dåtidens värnplikt. Därefter utökades antal dagar under mitten av 1800-talet till 30 dagar. Men för 100 riksdaler kunde de köpa sig fria och slippa göra värnplikten, innan dess kunde man nämligen skicka någon annan att göra den. Denna friköps-möjlighet tog bort, plus att antalet dagar ökade till 90 dagar slutet av 1800-talet.