Att göra lumpen eller som det egentligen heter att göra värnplikten började svenska män göra under 1901 och under 1902 blev drygt 30 000 män från hela Sverige inkallade till det svenska försvaret. Då fick de genomgå en grundutbildning som varade i 150 dagar och hade tre repetitionsövningar. Det var män mellan 21-40 år som blev inkallade till lumpen.

Den svenska lumpens historia

  • 1914-1918 – Under dessa år pågick det första världskriget och försvaret beslöts att det skulle rustas upp. Därför utöver de ordinarie 30 000 värnpliktiga som blev inkallade, fick blev ytterligare 15 000 inkallade för att göra lumpen.
  • 1925 – Kriget är slut och drömmen om en evig fred sprider sig runt om i världen. I Sverige är det Per Albin Hansson som är försvarsminister under denna tid och anser att det är dags att göra en nedrustning inom försvaret. Dels förkortas värnpliktstiden, 17 olika förband läggs ner och antalet som ska göra lumpen minskar till 27 000 istället.
  • 1939-1945 – Andra världskriget har brutit ut och en upprustning inom försvaret görs. Grundutbildningen förlängs till 360 dagar och mellan 35 000 – 40 000 värnpliktiga blir inkallade varje år. Dessutom så blir varje man krigsplacerade runt om i landet.
  • 1950–1960-talet – Beredskapen är fortfarande. På mitten av 60-talet anses Sverige har det största och starkaste flygvapnet, då det fanns drygt 1 000 flygplan i flygflottan.
  • 1972 – Nu görs det förändringar i värnplikten då grundutbildningen blir endast på 227 dagar, samtidigt som Sveriges system för värnplikten krymper alltmer.
  • 1970-, 1980- och 1990-talet – Sverige satsar allt mindre på försvarsmakten och antalet som gör att lumpen minskar stadigt.
  • 2010 – Beslutar försvarsmakten att låta värnplikten vara vilande och istället införa en totalvärnplikt, som innebär att alla kvinnor och män som är mellan 16-70 år kan kallas in vid krig.
  • 2014 – Repetitionsutbildningarna börjas att genomföras igen.
  • 2017 – Återinförs värnplikten i Sverige igen och då gäller detta både för tjejer och killar.