Lumpen, det vill säga militär grundutbildning, har en lång och intressant historia som började redan på 1800-talet och finns i princip även idag, om än i annan tappning.