Försvaret samarbetar med många företag runt omkring i vårt land, som exempelvis Fonus begravningsbyrå Stockholm eller organisationer. Detta innebär att det finns ett väl utbrett nät av veteraner och anhöriga. Fördelen med dessa organisationer är att de fungerar som ett stöd, erbjuder olika typer av aktiviteter och ett perfekt forum att kunna byta erfarenheter.

Naturligtvis har försvarsmakten andra typer av samarbetspartners också, exempelvis de som levererar fordon, vapen, kläder och så vidare. Utan sina partners hade inte försvaret varit som det är nu. Att försvarsmakten skulle kunna försvara Sverige vid ett eventuellt krig.

Några av de organisationer som har stor betydelse är:

Individzon

Individzon är en organisation som är helt och hållet ideell och vänder sig till de personer som är i en internationell tjänst samt deras anhöriga. De erbjuder stöd och gemenskap genom att:

  • Anordna träffar för anhöriga
  • De har ett nätverk av mentorer som gör att du kan bli erbjuden kontakt med anhöriga som har mer erfarenheter
  • Erbjuda en chattfunktion där mentorer besvarar frågor
  • Ge ut tidningen Individzon
  • Ordna med aktiviteter för familjer runt om i landet

Fredsbaskrarna

Fredsbaskrarna är Sveriges Veteranförbund och är organisationen för den som har genomfört en tjänst internationellt eller varit i beredskap med sådana uppgifter som har blivit sanktionerade av världssamfundet och/eller den svenska staten. Dessa arbetar för att kunna behålla och utveckla kamratskap som har skapats under olika insatser och Fredsbaskrarna erbjuder bland annat:

  • Ett stöd via samtal som hålls av kamratstödjarna. Då det går att dela tankar och erfarenheter med dessa stödjare. Dessutom går det att träffa dem på individuella möten eller nå dem via en så kallad jourtelefon varje dag på kvällarna.
  • Träffar för soldater som har genomfört en utlandstjänst
  • En tidning som heter Fredsbaskrarna

Slutord

Dessa två organisationer är bara ett axplock av de som Försvarsmakten samarbetar med. Allt för att ingen ska känna sig bortglömd utan erbjuds hjälp och stöd när det känns svårt.