Berättelser har alltid fascinerat människor genom tiderna, speciellt de berättelserna från lumpen som alla unga män fick göra förr. Dessa berättelser kan du höra och läsa mer om på utställningar runt om i landet eller läsa i böcker.